't Rondeel

Luuk van der Bult (1964)

Luuk’s  schilderijen worden bevolkt door een bonte stoet van hoogwaardigheidsbekleders. Luuk zelf, de Koningin, de burgemeester, de manager en Sinterklaas: ze komen allemaal voorbij. De schilderijen zijn altijd een weergave van iets dat Luuk heeft meegemaakt of op tv heeft gezien. Met grote precisie schildert hij zijn gestileerde, langgerekte figuren met heldere kleuren in. Aan de schilderijen voegt hij ook details toe zoals een luidspreker, een microfoon, vlaggen en vaak  ook lekkere hapjes. Zonder dat laatste de groepsportretten van Luuk meestal niet compleet.

De raad van elf - Luuk van der Bult
Vergadering - Luuk van der Bult

Sinterklaas

De dikke directeuren